2024-05-22 12:47Nyheter

E-metanolfabrik med el från havsbaserad vindkraft till Söderhamn

Jürgen Jacoby, senior projektledare European Energy och Helena Nordholm, Projektchef, Svea Vind Offshore satsar på Söderhamn. Det blev många glada skratt när de krattade för världens största kommersiella e-metanolfabrik i Ljusne-Vallvik. Jürgen Jacoby, senior projektledare European Energy och Helena Nordholm, Projektchef, Svea Vind Offshore satsar på Söderhamn. Det blev många glada skratt när de krattade för världens största kommersiella e-metanolfabrik i Ljusne-Vallvik.

Världens största e-metanolfabrik planeras i Söderhamn. Satsningen ska drivas av el från havsbaserad vindkraft och kommer generera hundratals arbetstillfällen i Söderhamn.

E-metanolfabriken som planeras i Ljusne-Vallvik är ett samarbete mellan danska European Energy och svenska Svea Vind Offshore. Fabriken, med planerad byggtid på 1,5–2 år, kommer att tillverka e-metanol med el från havsbaserad vindkraft, en satsning som Svea Vind Offshore driver. För att fabriken ska bli verklighet krävs nämligen tillgång till förnybar el.

Det finns inget alternativ som så snabbt kan leverera den mängd el som täcker fabrikens behov. Och det behöver vara grön, förnybar el så att e-metanolen blir grön, säger Jürgen Jacoby, senior projektledare på European Energy.

Satsningen innebär att det behövs drift- och servicepersonal lokalt, året runt, förklarar han.

Produktionen planeras pågå dygnet runt och vi behöver exempelvis mekaniker, ingenjörer och elektriker. Det här skulle sätta Söderhamn på kartan och hela Gävleborgsregionen skulle påverkas positivt.

Alternativ till fossila drivmedel
Metanol är en av världens mest använda råvaror i tillverkning och årligen förbrukas ungefär 100 miljoner ton globalt. Bland annat används den till möbelproduktion, plast, färg och lim men även som drivmedel som alternativ till fossila drivmedel. Vid produktionen används biobaserad koldioxid och European Energy ser möjligheter att hämta den från företag i närheten.

E-metanol är ett smart bränsle till flyg och sjöfart, eftersom de tunga transporterna är svåra att elektrifiera. Företag som Lego, Cirkel C, Novo Nordisk och Maersk är redan kunder till European Energy för e-metanolen vi kommer producera i Danmark med start i höst 2024, säger Jürgen Jacoby. 

Klimatsmart lösning snabbt
– Att bygga en vindpark i havet är en klimartsmart lösning som kan byggas inom några få år. Där produceras el 90 procent av tiden och tillsammans med metoder för energilagring kan både vår partner European Energy och andra industrier få elen de behöver, berättar Helena Nordholm, Projektchef på Svea Vind Offshore.

En annan stor fördel är att det går snabbt att bygga, avslutar hon.

Elen behövs nu om vi ska kunna klara klimatmålen och den gröna omställningen.

Här visas e-metanolfabriken som byggs i Kassø i Danmark. Fabriken i Söderhamn planeras bli tre gånger så stor som den i Danmark. 
 

 Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin