Välkommen till pressrummet för Svea Vind Offshore!


- Jour för media: press@sveavindoffshore.se

Svea Vind Offshore i media

Om Svea Vind Offshore

Svea Vind Offshore är en pionjär inom utveckling av projekt för klimat- och miljövänlig elproduktion.  Bolaget tar rollen som katalysator för omställning och driver samarbetsprojekt inom havsbaserad vindkraft och vätgas. 2020 utsågs bolaget till nationell strateginod för vätgas av Energimyndigheten. 2021-2023 utsågs företaget till Sveriges topp fem mest jämställda företag inom energibranschen av Kraftkvinnorna.

Svea Vind Offshore samlar spetskompetens inom projektledning, tillståndsprocesser, samhällsplanering, havsplanering, marinbiologi, ekotoxikologi, miljörätt, turbinteknik, vindmätningar och analys, layoutdesign, produktionsbedömningar, vätgas, GIS etc. Sedan 2020 samarbetar Svea Vind Offshore med Iberdrola, en av världens ledande aktörer inom utveckling av projekt för förnybar energi. Företagets grundare har grundat stiftelsen Svea Green Foundation som verkar för att främja omställningen till ett hållbart samhälle med fokus på klimatfrågan.

Utvalda nyheter

Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin