2024-01-26 08:00Pressmeddelande

Vindkraft populärt i Hudiksvalls kommun

Emelie Johansson, projektledare för Gretas Klackar 1. Foto: Jezzica SunmoEmelie Johansson, projektledare för Gretas Klackar 1. Foto: Jezzica Sunmo

I Hudiksvalls kommun är 72 procent mycket eller ganska positiva till havsbaserad vindkraft. 51 procent vill helst ha havsbaserad vindkraft när det gäller utbyggd elproduktion i hemkommunen medan 19 procent föredrar kärnkraft. 84 procent av invånarna tror att elbehovet kommer öka till 2030, en uppfattning som stämmer överens med industrins uttalade elbehov.

– Det här resultatet visar att Hudiksvallsborna är väl medvetna om det ökande elbehovet i kommunen och att den havsbaserade vindkraften är populär. Vindpark Gretas Klackar 1 ger regionen 7,5 TWh vilket tillgodoser en betydande del av elbehovet till 2028, förnybar el som välkomnas av industrin i Gävleborgsregionen,
säger Emelie Johansson, projektledare på Svea Vind Offshore.

Undersökningen visar att oron för klimatförändringarnas konsekvenser är större (63 procent) än oron för höga elpriser (42 procent). Nära 8 av 10 (78 procent) har hört talas om planerna på Gretas Klackar 1 – en vindkraftspark utanför fastlandet. Nära 7 av 10 (69 procent) anser att Hudiksvalls kommun bör låta Mark- och miljödomstolen undersöka om parken kan byggas.

I oktober 2023 presenterade Mellansvenska handelskammaren en enkätstudie där 15 energiintensiva industriföretag i Gävleborg och Dalarna svarat på frågor kring omställning och utvecklingsplaner. Undersökningen visade att 11 av 15 av industriintensiva företag har behov av ökad tillgång till el och effekt till 2030 och att cirka 1000 arbetstillfällen hänger på det de närmaste åren.

Dessutom tror 14 av 15 av industriföretagen att de kommer göra stora investeringar om de får tillgång till den el och effekt de behöver – totalt ligger potentialen på satsningar på 37 miljarder kronor enligt industrin.

Ta del av hela Novus-undersökningen här

 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i december 2023 av Novus på uppdrag av Svea Vind Offshore. Totalt gjordes 502 telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda invånare boende i Hudiksvalls kommun.

Emmy Tollin, kommunikationsansvarig Svea Vind Offshore
Telefon: 070 – 330 2005
E-post:
emmy@sveavindoffshore.se


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin