2024-04-10 14:33Nyheter

Vilka nyttor tillför Gretas Klackar 1 Hudiksvalls kommun? Ny broschyr!

Ny broschyr framtagen om nyttorna med Gretas Klackar 1. Foto: Svea Vind Offshore Ny broschyr framtagen om nyttorna med Gretas Klackar 1. Foto: Svea Vind Offshore

Nu finns en ny informationsbroschyr om vilken nytta Vindpark Gretas Klackar 1 tillför Hudiksvalls kommun och Gävleborgsregionen! Här kan du läsa mer om hur den havsbaserade vindkraftsparken: 

  • Bidar till fortsatt konkurrenskraft hos energiintensiv industri 
  • Ger positiv energibalans och sänkta elpriser för hushåll och företag
  • Ger lokala arbetstillfällen och skatteintäkter 
  • Bidrar till klimatnytta snabbt
  • Ger medel till lokal uveckling genom så kallad bygdepeng

Välkommen att ladda ner broschyren här  eller gå till projeksidan för Gretas Klackar 1Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin