2023-05-11 08:00Pressmeddelande

Nytt samarbete för snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Charlotte Bergqvist, VD på Cloudberry Offshore Wind AB och Mattias Wärn, medgrundare av Svea Vind Offshore AB tror på nya lösningar och samarbete för att gynna svensk konkurrenskraft och klimatomställning.  Charlotte Bergqvist, VD på Cloudberry Offshore Wind AB och Mattias Wärn, medgrundare av Svea Vind Offshore AB tror på nya lösningar och samarbete för att gynna svensk konkurrenskraft och klimatomställning.

Idag offentliggör Cloudberry Offshore Wind AB och Svea Vind Offshore AB ett samarbete som möjliggör snabbare utbyggnad av förnybar elproduktion i södra Sverige. Företagen bildar ett gemensamt projektbolag för den havsbaserade vindkraftsparken Simpevarp havsvindpark AB med ambitionen att tillföra 3 TWh förnybar el redan 2030. 

Redan 2027 riskerar Sverige ha underskott på el enligt Svenska Kraftnät och Energimyndigheten. Vindkraft, inte minst till havs, ger förnybar el i stor skala snabbare än andra kraftslag. Samarbetet mellan Cloudberry och Svea Vind Offshore innebär att elproduktion motsvarande 2% av Sveriges elanvändning kan föras in i systemet i Oskarshamn kommun, Sveriges starkaste anslutningspunkt, om projektet realiseras. 

– Idag ökar industrins elbehov mycket snabbare än utbyggnaden av ny elproduktion och därför behövs nya lösningar. God tillgång till förnybar el är en förutsättning för att regioner ska kunna locka till sig industrietableringar, behålla konkurrenskraft, skapa och behålla arbetstillfällen, säger Charlotte Bergqvist, VD på Cloudberry Offshore Wind AB. 

Sverige har idag ett konkurrensutsatt system där energibolag själva hittar projektområden som kan byggas helt osubventionerat på kommersiella villkor. Det leder ibland till att aktörer bedriver projektutveckling på överlappande områden och i konkurrens om att vara först till kvarn för miljöprövning. Två sådana projekt på västkusten har landat på regeringens bord. Dessa omständigheter har föranlett samarbetet mellan Cloudberry och Svea Vind Offshore som visar att det finns ansvarsfulla alternativ. 

– Vi är två bolag som oberoende av varandra har identifierat detta område som lämpligt för havsbaserad vindkraft. I den marknadsstyrda utbyggnad som råder i Sverige tar vi här ansvar och jobbar ihop för att snabba på Sveriges och Europas energiomställning, samtidigt som det gynnar svensk konkurrenskraft, säger Mattias Wärn, medgrundare av Svea Vind Offshore AB.  

Båda företagen bidrar i det gemensamt ägda bolaget Simpevarp havsvindpark med lika mycket av sina resurser och kompetens, och det bäddar för att projektet kan nå framgång, också i konkurrens med många övriga havsbaserade vindkraftsparker som planeras i denna del av Östersjön. 

 

Fakta om projektet Simpevarp havsvindpark AB 
Den preliminära tidplanen är att ansökan ska lämnas in under vintern 2023, att byggstarten inleds 2028 och att parken tas i drift 2030. Vindparkens placering är mellan Simpevarphalvön i Misterhult (Oskarshamn kommun) och Byxelkrok (Borgholms kommun). Sveriges starkaste anslutningspunkt, lämpligt vattendjup och starka vindar gör platsen attraktiv för energiproduktion. I Oskarshamn och på Öland finns också lämpliga hamnar, unik industriell energikompetens och långtgående erfarenheter av vindkraft vilket skapar goda förutsättningar för Sveriges första stora osubventionerade havsvindpark. 

 
Cloudberry är ett nordiskt energibolag, noterat på Oslobörsen, som äger, utvecklar och driver förnybar elproduktion för att möta samhällets stora och akuta behov av fossilfri el. 
Mer information: cloudberry.no/sv 

Svea Vind Offshore är en pionjär inom utveckling av projekt för klimat- och miljövänlig elproduktion. Företaget grundades 2015 av två svenska entreprenörer och tar rollen som katalysator för omställning genom att driva samarbets-projekt inom havsbaserad vindkraft och vätgas.  
Mer information: sveavindoffshore.se


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin