2023-10-18 05:45Pressmeddelande

H2 Green Steel i avtal med Svea Vind Offshore

Kommersiell havsbaserad vindkraft växer kraftigt i Europa. Här utför en servicebåt underhållsarbete.  

Kommersiell havsbaserad vindkraft växer kraftigt i Europa. Här utför en servicebåt underhållsarbete.

H2 Green Steel och Svea Vind Offshore har signerat en avsiktsförklaring avseende framtida elhandel och synergier inom vätgasanvändning. Genom avtalet meddelar H2 Green Steel sin avsikt att köpa en betydande del av den förnybara elen från havsvindparken Bores Krona i Piteå och Luleå kommuner. Syftet är att påskynda och möjliggöra för grön el till H2 Green Steels andra produktionsfas i den stora fabriken i Boden i Norrbotten.

- Grön el är avgörande för produktion av grön vätgas som möjliggör produktion av grönt stål. Därför är avtalet mellan H2 Green Steel och Svea Vind Offshore ett viktigt steg på vår resa till storskalig produktion av stål med nära-nollutsläpp, säger Luisa Orre, Inköpschef på H2 Green Steel.

Som en av världens mest förorenande branscher är stålindustrin ansvarig för mer än 7 procent av de globala CO₂-utsläppen. Svea Vind Offshores nordligaste havsvindpark Bores Krona planeras i Piteå och Luleå kommun. Parken beräknas tillföra regionen 12 TWh förnybar el årligen. De närmaste åren finns ett mycket stort överskott på grön el i norra Sverige. Men, för att möta de stora behoven från den elintensiva gröna industriella omställningen i norra Sverige behövs ytterligare utbyggnad av elproduktionen. Genom att främja projekt som Bores Krona säkerställer vi en långsiktig gynnsam energiförsörjning och attraktiva villkor för både industrin och hushåll.

- Vi är otroligt glada över samarbetet med H2 Green Steel som planerar för användning av grön el för att producera hållbara produkter i Sverige. Genom samarbete skapar vi förutsättningar för att både behålla och skapa arbetstillfällen, säger Mattias Wärn, medgrundare till Svea Vind Offshore.

Anläggningen är den första i sitt slag, och planeras tas i drift i slutet av 2025. H2 Green Steels produktionsprocess kommer reducera koldioxidutsläppen med upp till 95 procent jämfört med traditionellt masugnsframställt stål.

Om H2 Green Steel
H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 med ambitionen att påskynda industrins klimatomställning med hjälp av grön vätgas. Stål, som orsakar stora koldioxidutsläpp, är H2 Green Steels första branschvertikal. H2 Green Steels grundare och största aktieägare är investmentbolaget Vargas, som också är medgrundare och en av de större aktieägarna i batteriföretaget Northvolt. H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm och har sin första anläggning under utveckling i Boden. www.h2greensteel.com

Om Svea Vind Offshore 
Svea Vind Offshore bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshore utvecklar havsbaserad vindkraft och arbetar för närvarande med 12 projekt i Sverige. Ambitionen är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet. www.sveavindoffshore.se

 

 

 

 


Om Svea Vind Offshore

Svea Vind Offshore bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshore utvecklar havsbaserad vindkraft och arbetar för närvarande med 12 projekt i Sverige. Ambitionen är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet. www.sveavindoffshore.se


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin