2022-12-12 09:00Pressmeddelande

Svea Vind Offshore deltar i forskningsprojekt för en hållbar blå ekonomi

Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning, Mistra, stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling.  Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning, Mistra, stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling.

Mistras styrelse har beslutat att finansiera programförslaget Co-Creating Better Blue, med Göteborgs universitet som huvudsökande. Utlysningens vision är en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi som involverar fler sektorer och aktörer. Svea Vind Offshore har bidragit i ansökansprocessen och deltar i forskningsprogrammet.

Idag står det klart att programförslaget Co-Creating Better Blue beviljats sin ansökan om 50 miljoner kronor över fyra år. Syftet med programmet är att stärka Sveriges förutsättningar att forma en hållbar blå ekonomi. Programmet samlar 13 partners från akademi och samarbetsorganisationer, 25 samfinansierade partners från industri och offentlig sektor samt intressenter från civilsamhället.

Programmet anses kunna vara en katalysator för att bidra till omställningen till ett hållbart Sverige, helt i linje med företagets vision.

- Vi är kunskapsdrivna och tror starkt på projektets grundidé: Att kunskapsutbyte främjar utvecklingen av en blå, hållbar ekonomi i Sverige. Ny kunskap och nya lösningar gynnas av att marin forskning, myndigheter, lokalbefolkning och vindkraftsutvecklare möts, för dialog och delar insikter, säger Helena Nordholm, projektchef på Svea Vind Offshore.


Ansvarig för forskningsprogrammet C2B2 (Co-Creating Better Blue) är Torsten Linders, vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

 

Urval av aktörer som är delaktiga i forskningsprogrammet:

Chalmers – Chalmers University of Technology

CIT – Chalmers Industriteknik Group

IVL – IVL Swedish Environmental Research Institute

RISE – RISE Research Institute of Sweden

SEI – Stockholm Environment Institute

SIME – Swedish Institute for the Marine Environment

SMHI – Swedish Meteorological and Hydrological Institute

SND – Swedish National Data Service

SU – Stockholm University

UMF – Umeå Marine Sciences Centre

WMU – World Maritime University

 

Mer information

 


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin