2024-07-02 11:15Pressmeddelande

Ansökan dras tillbaka för optimal samordning mellan vindkraftsprojekt

Vi har valt att dra tillbaka ansökan från 2020 så att samprövningen av de båda projekten kan ske så snabbt och smidigt som möjligt, berättar Helena Nordholm, Projektchef Svea Vind Offshore. Vi har valt att dra tillbaka ansökan från 2020 så att samprövningen av de båda projekten kan ske så snabbt och smidigt som möjligt, berättar Helena Nordholm, Projektchef Svea Vind Offshore.

Ansökan för den havsbaserade vindparken Utposten 2 ska samprövas med ansökan för Storgrundet enligt en dom som Mark- och miljööverdomstolen fastslog i början av maj. Nu dras den första ansökan för Utposten 2 från 2020 tillbaka. Syftet är att skapa bättre möjligheter för en enklare samordning med det närliggande projektet Storgrundet i enlighet med Mark- och miljööverdomstolens beslut. En sådan lösning kan ge mer förnybar el och snabbare utbyggnad av förnybar el i Gävleborgsregionen.

– Vi har valt att dra tillbaka ansökan från 2020 så att samprövningen av de båda projekten kan ske så snabbt och smidigt som möjligt. Projekten kan tillsammans generera mer el från det utpekade området i havsplanen och på så vis uppnå större samhällsnytta, säger Helena Nordholm, Projektchef på Svea Vind Offshore.

Mark- och miljööverdomstolen fastställde den 2 maj 2024 att ansökningarna för Storgrundet och ansökan för Utposten 2 borde ha samprövats i mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade också att det var fel att avvisa Svea Vind Offshores första ansökan. Båda besluten har överklagats av Storgrundet till Högsta domstolen. Detta får till följd att den juridiska processen drar ut på tiden och utbyggnaden av förnybar elproduktion försenas. 

– Vi är öppna för samarbete och välkomnar därför Mark- och miljööverdomstolens beslut om samordnad prövning. Vi vill främja Gävleborgsregionens energiintensiva industri som är i stort behov av förnybar elproduktion för att ställa om, behålla och skapa arbetstillfällen, fortsätter Helena.

Den första ansökan dras tillbaka från prövning, i syfte att snabba upp tidplanen och främja samverkan, så att det utpekade området i havsplanen kan nyttjas optimalt. Ansökan för Vindpark Utposten 2, som lämnades in 2023, ska nu prövas och möjliggör anslutning med sjökabel direkt till detaljplanelagd industrimark i Ljusne-Vallvik, där världens största e-metanolfabrik planeras. Ansökan omfattar också möjlighet till kabelanslutning till Gävle kommun.

– Genom vårt beslut att återkalla den tidigare ansökan blir fokus nu i stället att fortsätta handläggningen med den ansökan som ligger för prövning av mark- och miljödomstolen. Samtidigt ser vi att vägen framåt är samexistens, avslutar Helena.

                         Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin