2021-11-23 09:00Pressmeddelande

Tillstyrkan i Gävle kommunfullmäktige för Vindpark Utposten 2

Visualisering från Trollharen, 32 verk. Visualisering genomförd av SWECO.Visualisering från Trollharen, 32 verk. Visualisering genomförd av SWECO.

Gävles kommunfullmäktige beslutade den 22 november att tillstyrka användningen av området Utposten 2 för vindkraft. Det betyder att fem års nedlagt arbete med att utreda området nu kan tas vidare och att framtagen ansökan kan prövas av Mark- och miljödomstolen.

Läs mer om Utposten 2.


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin