2023-10-18 09:16Nyheter

Fyra av fem kommuner går emot lokal opinion – planerar att lägga veto

Vindpark Långgrund skulle kunna bidra med 12,5 TWh till Östergötland och Sörmland.Vindpark Långgrund skulle kunna bidra med 12,5 TWh till Östergötland och Sörmland.

Fyra av de fem kommuner som berörs av havsvindparken Långgrund har aviserat att de inte avser att tillstyrka parken. De formella besluten ska fattas under de kommande veckorna och fortsatt prövning sker hos Mark- och miljödomstolen. Svea Vind Offshore inväntar de formella beskeden innan beslut tas om nästa steg.

Havsvindparken Långgrund planeras en mil utanför den sörmländska kusten och berör kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund, Söderköping och Norrköping. Parken kan producera 12,5 TWh per år och vara i drift 2028. Det skulle bli ett välkommet tillskott för industrier och hushåll i ett elområde som redan nu har elunderskott på 11 TWh per år och där elen idag importeras från andra regioner. 

Redan idag råder delvis kapacitetsbrist i regionen vilket innebär att industrier inte nödvändigtvis får den el de behöver för att ställa om sina processer. Detta är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig på en framtida marknad, för att behålla och skapa lokala och regionala jobb. Tillgång till el är idag en av de viktigaste konkurrensfördelarna vid nyetablering av industri, säger Per Edström, projektledare Långgrund.

Vindkraft är det enda kraftslag som kan byggas ut i sådan omfattning som behövs för att möta elbehovet till år 2030. Men sju av tio vindkraftverk stoppas av det kommunala vetot innan miljöprövningen fullföljs. I fallet Långgrund stoppas parken dessutom mot allmänhetens vilja i regionen där 70-80 procent av invånarna i de fem kommunerna vill att ansökan ska gå vidare till prövning i Mark och Miljödomstolen.

– Jag hoppas att invånarna i alla kommuner i Sverige sätter press på sina politiker att presentera alternativ för elförsörjningen innan läget blir mer akut och våra industrier söker sig till andra länder, säger Per Edström, projektledare Långgrund, Svea Vind Offshore.

 

 

Texten uppdateras 20231019.


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.