2022-10-21 08:00Pressmeddelande

Beslutet att avvisa ansökan för Vindpark Utposten 2 överklagas

Visualisering från Iggöskaten. Visualisering genomförd av SWECO. Visualisering från Iggöskaten. Visualisering genomförd av SWECO.

Svea Vind Offshore överklagar Mark- och miljödomstolens beslut att på grund av formaliafel avvisa ansökan för Vindpark Utposten 2. Samtidigt påbörjas förnyade samråd för att möjliggöra en ny tillståndsansökan. Projektet har potential att tillföra den industriintensiva Gävleborgsregionen 1,8 TWh fossilfri el redan 2027.  

– Vi kommer att överklaga domstolens beslut att avvisa ansökan eftersom vi inte delar uppfattningen att vi har brustit i samrådet med ett konkurrerande projekt. För att inte tappa tid inleder vi samtidigt förnyade samråd för att kunna sammanställa en ny ansökan som lever upp till domstolens syn på formalia, säger Eva Vitell, vd på Svea Vind Offshore.

Under hösten 2022 kommer företaget att bjuda in alla berörda intressenter till samråd baserat på de omfattande underlag som togs fram inför den tidigare ansökan.       

– Signalerna vi får från näringslivet är att projektet behövs. Projektet har potential att tillföra den industriintensiva Gävleborgsregionen 1,8 TWh fossilfri el redan 2027, vilket bidrar till konkurrenskraft och arbetstillfällen. Vi ser att samexistens med det andra projektet är fullt möjlig, fortsätter Eva Vitell.

Nästa steg i överklagan är att Mark- och miljööverdomstolen fattar beslut om ett så kallat prövningstillstånd och, om det beviljas, prövar ärendet. I den parallella processen, som syftar till att förbereda en ny tillståndsansökan, kommer Svea Vind Offshore att bjuda in till samråd via bland annat lokala tidningar samt via företagets hemsida.

 

Mer information
Projektbeskrivning inklusive visualiseringar för Vindpark Utposten 2

Beslut från Östersunds Tingsrätt 5 oktober 2022

Pressmeddelande från Östersunds Tingsrätt 5 oktober 2022

Regeringsuppdrag om att utreda frågor om exklusivitet för anläggande av vindkraftsparker i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon 

 


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin