2022-09-16 08:00Pressmeddelande

Lärdomar från folkomröstningen – vi kan bli bättre på att ta dialogen

Eva Vitell, vd Svea Vind Offshore.Eva Vitell, vd Svea Vind Offshore.

Kommentar till 16 september 2022

Idag presenterande valnämnden resultatet av folkomröstningen om etablering av vindkraft inom Söderhamns kommuns territorialvatten. Svea Vind Offshore kommer att fördjupa samverkan med alla som berörs av etableringar av havsbaserad vindkraft och möjliggöra ett betydande tillskott av fossilfri el till Gävleborg.

Folkomröstningen visar att 52 procent röstade nej och 37 procent röstade ja till etablering av vindkraft inom Söderhamns kommuns territorialvatten. Valdeltagandet var 72 procent. Svea Vind Offshore har arbetat med vindpark Gretas Klackar 2 sedan 2016.

Resultatet visar tydligt att vindkraft engagerar människor. Det var ett högt valdeltagande och även om nej-sidan fick en majoritet så var det 37 procent som aktivt röstade ja. Vi har respekt för att vindkraftsprojekt påverkar människors närmiljö, samtidigt som elen behövs och bidrar med samhällsnytta, säger Eva Vitell, vd på Svea Vind Offshore.

— Vindpark Gretas Klackar 2 skulle kunna leverera 2,2 TWh fossilfri el till Gävleborgsregionen redan 2026. Det skulle innebära sänkta elpriser för regionens hushåll och företag, ge möjlighet för industrin att ställa om. Det skapar tillväxt och jobb i Gävleborg, fortsätter Eva Vitell.

Den tänkta platsen för vindpark Gretas Klackar 2 ligger cirka 30 kilometer öster om Söderhamn och 25 kilometer från fastlandet. Platsen pekas ut som utredningsområde för vindkraft i Söderhamns kommuns översiktsplan.   

Nästa steg är att Söderhamns kommunfullmäktige fattar beslut om tillstyrkan av etableringen av vindpark Gretas Klackar 2.

Vi kan lära oss flera saker av folkomröstningen. Vi kan bli bättre på att föra en mer aktiv dialog i våra projekt. Vi kommer att fördjupa samverkan med alla som berörs, från närboende till lokala näringar, säger Eva Vitell.

 


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin