2023-07-04 08:00Pressmeddelande

Mer tid för synpunkter och justerat projektområde för Vindpark Bores Krona

Vindpark Bores Krona

Nyhet 30 juni 2023

Svea Vind Offshore undersöker möjligheten att etablera den havsbaserade vindkraftsparken Bores Krona 1-2-3 utanför Norrbottens län i Luleå och Piteå kommun. Samrådsprocessen pågår och samrådsmöten har hållits under juni 2023. Baserat på samråden har Svea Vind Offshore fattat beslut om justerat projektområde samt att utöka tiden för inlämnande av synpunkter till den 29/10.


– Vår ambition är att nå samexistens med alla intressen och vi välkomnar alla synpunkter. Samrådsprocessen pågår och förlängs samtidigt som vi justerar projektområdet, säger Helena Nordholm, Projektchef på Svea Vind Offshore.


Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten har i sitt preliminära förslag till nya Havsplaner, pekat ut området där Vindpark Bores Krona planeras, som lämpligt för energiutvinning. Inom ramen för projektet Bores Krona genomförs bland annat ett omfattande studieprogram med fokus på bland annat fågelliv, marint liv och sjöfart.Bakgrund
Region Norrbotten och Energikontor i Norr uppskattar att elbehovet i Norrbotten kommer att öka från 8 TWh idag till cirka 107 TWh år 2050 (Norrbottens framtida elbehov 2022) vilket är mer än tretton gånger dagens elanvändning. Redan 2030 beräknas dagens elöverskott i SE1 ha vänts till ett underskott som beräknas till 45 TWh (Energiforsk 2023). Ny grön elproduktion är en förutsättning för att stålindustrin ska kunna ställas om till klimatneutral produktion. Även andra företag inom traditionellt näringsliv och nya företagsetableringar inom exempelvis vätgasproduktion, batteritillverkning och andra framväxande elintensiva industrier behöver mer el. Utbyggd elproduktion i Sverige främjar klimatarbetet, sänker elpriserna och gör Sverige mindre beroende av importerad energi.

Tillståndsprocessen


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin