2023-01-30 09:00Pressmeddelande

Prövningstillstånd ges för Vindpark Utposten 2

Visualisering från Trollharen, 32 verk. Visualisering genomförd av SWECO.Visualisering från Trollharen, 32 verk. Visualisering genomförd av SWECO.

Mark- och miljödomstolen avvisade Svea Vind Offshores ansökan för Vindpark Utposten 2 i Gävle, sedan en annan vindkraftsprojektör hävdat brister i samrådsförfarandet. Svea Vind Offshore överklagade till högre instans – som nu meddelat att ärendet ska prövas.


Frågan gäller en påstådd brist i samrådet med en annan vindkraftsprojektörs intilliggande projekt. Vi hoppas nu att Mark- och miljööverdomstolen ger oss ett snabbt och positivt besked, Vindpark Utposten 2  kan förstärka tillgången till fossilfri el för regionens industrier och hushåll, säger Helena Nordholm, Projektchef på Svea Vind Offshore.

Det var i oktober som Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt beslutade att inte pröva ansökan för Vindpark Utposten 2, med hänvisning till brister i samråd med ett intilliggande vindkraftsprojekt. Svea Vind Offshore överklagade beslutet med hänvisning till att man har vidtagit tillräckliga samrådsåtgärder. Svea Vind Offshore ser att samexistens mellan vindparkerna är fullt möjlig och önskvärd med tanke på att det är ett stort område som utpekas ha god potential för vindbruk.

Regionen och Sverige har ett skriande behov av snabbt utbyggd havsbaserad vindkraft, det intygas inte minst av Gävleborgs många energiintensiva företag. Vindpark Utposten 2 har potential att leverera 1,9 TWh fossilfri el redan 2027, vilket skulle bidra till lägre elpriser, stärkt energibalans och ökad konkurrenskraft i regionen, fortsätter Helena Nordholm.

 
 
 


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin