2023-09-25 06:37Pressmeddelande

Samråd inleds för den havsbaserade vindkraftsparken Sylen

Visualisering från Hölick med 347 verk, höjd 350 meterVisualisering från Hölick med 347 verk, höjd 350 meter

Nu inleds samråd med allmänheten för den havsbaserade vindkraftsparken Sylen som planeras cirka 6 mil utanför Söderhamn och cirka 7 mil utanför Hudiksvall. Området ligger i den ekonomiska zonen utanför territorialhavet där det planeras för 347 vindkraftverk. Fullt utbyggd skulle Vindpark Sylen ha kapacitet att bidra med cirka 29 TWh förnybar el varje år, vilket motsvarar 20 procent av hela Sveriges elproduktion eller hushållsel till 4 800 000 villor.

– Sylen är en av de större vindparker som planeras i Östersjön och skulle innebära en milstolpe för elektrifieringen. Mer förnybar el är en förutsättning för sysselsättning inom industrin och Sveriges konkurrenskraft i förhållande till andra länder, säger Emelie Johansson, projektledare för Sylen på Svea Vind Offshore.

Det föreslagna projektområdet är lämpligt för energiutvinning och överensstämmer med de områden i havsplanen för Bottniska viken som beslutades av Regeringen 2022. Området överensstämmer också med Havs- och vattenmyndighetens nya förslag till uppdaterad havsplan som presenterades den 14 september 2023. Bebodda fastigheter närmast den planerade parken finns på ett avstånd på cirka 45 km vilket innebär mycket liten risk för störningar.

– Vi ser fram emot samråden, vi får värdefull information om lokala förutsättningar genom dialogen med allmänheten, säger Emelie Johansson, projektledare för Sylen på Svea Vind Offshore.

Samråd inleddes med Länsstyrelsen våren 2023. För att vindkraftsparken ska kunna byggas krävs tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och lagen om kontinentalsockeln från Regeringen. Projektet har sedan juni 2022 beviljats tillstånd, enligt kontinentalsockeln, att utforska hav- och bottenförhållanden i området. Med alla tillstånd på plats kan vindparken stå klar och leverera förnybar el från år 2033.

Mer information

• Vindpark Sylen – Projektbeskrivning och samrådsunderlag för Vindpark Sylen


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin