2022-04-26 08:00Pressmeddelande

Vätgasprojekt i Gävle går in i nästa skede – Ramboll färdigställer säkerhetsanalys inför driftstart 2023

x40

Energibolaget Svea Vind Offshore utvecklar sedan 2021 ett kommersiellt vätgasprojekt för produktion, lagring och distribution av vätgas från förnybar energi i Gävle Hamn. Nu går projektet in i nästa skede i och med slutförandet av säkerhetsanalyser framtagna i samarbete mellan Svea Vind Offshore och Ramboll. Säkerhetsanalyserna ligger till grund för detaljerad projektering och byggnation.

–Vårt team har förberett projektet noggrant och planen är att driftsätta anläggningen nästa år. Vi valde att samarbeta med Rambolls säkerhetsexperter då deras kompetens, erfarenhet och flexibilitet inför ett kommersiellt projekt sticker ut. Vi och Ramboll delar värderingen att näringslivet måste bli hållbart. Företag behöver ställa om nu för att vara konkurrenskraftiga och vi vill ta rollen som katalysator med våra projekt inom vätgas och havsbaserad vindkraft för att underlätta omställningen, säger Mattias Wärn, vd på Svea Vind Offshore.  

 
Projektet sker i nära samarbete med aktörer inom transport- samt industrisektorn och kommer producera upp till 66 660 MWh vätgas årligen vilket kan motsvara 40 lastbilar och konvertering av lokala industriers processer, eller en utsläppsminskning på upp till 20 000 ton Co2e per år jämfört med om man hade använt fossilbaserade drivmedel. Projektet är kommersiellt från start och köpeavtal för vätgas har knutits med bland andra transportförmedlaren Maserfrakt AB.  

 
Ramboll, med 16 000 medarbetare globalt och kontor i Gävle kombinerar lokal kännedom och ledande spetskompetens inom vätgasområdet. Första delen av samarbetet mellan Ramboll och Svea Vind Offshore sker med utgångspunkt i de globala säkerhetsstandarderna enligt lagstiftningen SEVESO.  
– Vi är stolta över att få samarbeta med Svea Vind Offshore för att realisera den här satsningen. Deras team har kommit långt och projektet kommer att bidra till energiomställningen vilket ligger helt i linje med vår egen strategi. Vi har liksom Svea Vind Offshore fullt fokus på hållbarhet och vi har en ambition att fungera som katalysator för den omställning som våra energisystem behöver, säger Simon Jansson, chef för Ramboll Energy. 
 
Den gröna vätgasen som ska produceras i Gävle hamn kommer användas inom industri- och transportsektorerna. Vätgas är ett bra komplement till förnyelsebar elproduktion och en central del av ett 100 procent förnybart energisystem. Utökad användning av vätgas lyfts fram som central del för att nå Sveriges mål om nettonoll utsläpp till år 2045 samt ett klimatneutralt EU 2050 i Energimyndighetens förslag på strategi för vätgas. 

 

Mer information 
Energimyndighetens förslag på strategi för fossilfri vätgas.

Rambolls pressmeddelande om samarbete  
 
Mer information 
Karl Lindblad, projektledare Svea Vind Offshore
karl@sveavindoffshore.se
070 – 335 92 03 


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin