2024-04-05 06:46Nyheter

Nytt samarbete med Chalmers och Kristineberg Center inom ekologisk design

Linus Hammar Perry, stationsföreståndare Kristinebergs Center, Paulo Junquera Barbazan, Sanna Sudjada, studenter vid Chalmers Tekniska högskola och Eva-Lotta Blom, forskare på SLU. Foto: Svea Vind Offshore Linus Hammar Perry, stationsföreståndare Kristinebergs Center, Paulo Junquera Barbazan och Sanna Sudjada, studenter vid Chalmers Tekniska högskola, Eva-Lotta Blom, forskare på SLU. Foto: Svea Vind Offs...

Svea Vind Offshore har inlett ett nytt samarbete inom ekologisk design av erosionsskydd för havsbaserad vindkraft. Syftet är att undersöka om anpassning av erosionsskydd kan påverka förekomst av specifika arter och om denna preferens påverkas av driftljud. Två studenter vid Chalmers Tekniska Högskola kommer genomföra experiment i Kristineberg Centers våtlabbsmiljö under handledning av Linus Hammar Perry, stationsföreståndare på Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Eva-Lotta Blom, forskare inom undervattensljud på Sveriges Lantbruksuniversitet bistår som bihandledare.

Vi ställde några nyfikna frågor till Linus Hammar Perry om projektet:  

 

Hur ser din roll ut?

- Halva min tjänst är jag stationsföreståndare på Kristinebergs Center vid Göteborgs universitet och den andra halvan är min forskartjänst inom miljösystemanalys på Chalmers, som också är en del av partnerskapet bakom Kristinebergs fina anläggning. Min roll i projektet med Svea Vind Offshore är att stötta och utmana de två mastersstudenterna på resan mot en stark masteruppsats, förhoppningsvis fylld med ny kunskap som kommer offshore-branschen till nytta.

Vad handlar projektet om – vilken kunskap söker ni och varför?

- Sverige och världen är på väg att ställa om med en allt större del förnybar energi. Havsbaserad vindkraft växer som energislag eftersom det kan producera förnybar el som behövs i omställningen. När det byggs vindkraft till havs så införs nya fysiska strukturer i en befintlig miljö. Det handlar oftast om bottenförankrade fundament som omges av ”erosionsskydd” eller ”scour protection” på engelska - i syfte att skydda fundamentets förankring, som vindkraftsverket är fäst på. Erosionsskydd består ofta av grus, stenar och block i olika storlekar som läggs på botten omkring fundamentet som fästs havsbotten. Vi vet att fiskar tycker om att gömma sig eller jaga bland stenar och grus, därför dras många arter till vindkraftsparken. Det här projektet går ut på att undersöka vilken typ av erosionsskydd olika arter föredrar samt hur deras preferens eventuellt påverkas av driftljud från turbinerna.

Vilka aktörer medverkar?

- Svea Vind Offshore är industripartner och finansiär i projektet som är knutet till Chalmers och Göteborgs universitet. Sveriges Lantbruksuniversitet bistår med expertis inom undervattensljud och experimentteknik. Fältexperimenten görs på Kristineberg Center som i sin tur bygger på samverkan mellan flera olika partners, däribland KTH, RISE och IVL.  Denna kombination av flera olika parter och en tydlig branschkoppling ger en stark fördel då tillgången av expertkunskap ökar möjligheten för resultatet att tillämpas i verkligheten. Det är säkert en del av anledningen till att så många studenter sökte just detta examensarbete.

Varför har du valt att engagera dig i projektet?

- Kristinebergs center vill bidra till nya sätt att använda havet med modern teknik. Utifrån ett forskningsperspektiv finns ett kunskapsglapp att fylla om erosionsskydd. De första havsbaserade vindkraftverken byggdes för 20 år sen med dåtidens teknik. De verken hade en högre ljudmiljö på grund av ineffektiva kugghjulssystem och även om fisk ansamlas kring alla vindkraftverk behövs mer kunskap kring balansen mellan fiskars attraktion till erosionsskyddens revmiljöer och deras eventuella reaktion på moderna verks undervattensljud. Teknikutvecklingen har gått snabbt och då behöver kunskapen om erosionsskydd och ljudpåverkan uppdateras.

Hur har intresset varit hos studenterna? 

- Det känns verkligen roligt att få till ett projekt som kan ge relevant kunskap med direkt koppling till Svea Vind Offshore som projektutvecklare. Jag märker att intresset från studenterna för projektet varit ovanligt stort med ovanligt många sökande för de två platserna. Havsbaserad vindkraft uppfattas som en framtidsbransch samtidigt som det är tilltalande med ett så pass konkret arbete som kan tillföra nytta för energiomställningen.


Vad kommer studenterna göra, rent konkret?

- Exjobbarna kommer titta på olika typer av erosionsskydd och hur olika fiskarter påverkas och beter sig i miljön. Genom att nyttja den avancerade våtlabbsmiljön här på Kristineberg Center har vi möjlighet att låta fisk välja mellan olika miljöer och olika erosionsskydd. Jag är väldigt nyfiken på att se hur stor den positiva effekten på fisk är vid jämförelse mellan olika typer av erosionsskydd!


När kommer resultaten?

- Just nu arbetar studenterna med att designa frågeställningar, upplägg för projektet och förberedelse av material. Planen är att experimenten genomförs här på Kristineberg Center under våren och att resultat kan publiceras under 2024. Redan juni kommer arbetet att vara klart om allt går som det ska.


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin