2023-09-14 15:46Nyheter

2 TWh mindre till Gävleborgsregionen med nya domen om Storgrundet

Vindpark Utposten 2 Helena Nordholm, Projektchef på Svea Vind Offshore beklagar att den energiintensiva Gävleborgsregionen riskerar gå miste om 2 TWh el.

Idag meddelade Mark- och Miljödomstolen beslutet att Storgrundet Offshore AB får tillstånd att bygga vindkraftsparken Storgrundet i både Söderhamns- och Gävle kommuner. Det innebär att den energiintensiva Gävleborgsregionen riskerar gå miste om ca 2 TWh el.

                         

Vad tänkte ni när ni fick beskedet?   

- Vi blev besvikna och förvånade. Vi hade hoppats på att domstolen skulle avslå den del av projektet de utökade och la ovanpå vårt projekt Utposten 2, i Gävle kommun. Vi beklagar också att domaren inte inväntade dom från i Mark- och miljööverdomstolen som just nu hanterar vår första ansökan för Utposten 2. Besked väntas komma väldigt snart.

 

Vad fick er att behålla hoppet?

- Vår bild är att domen går stick i stäv med miljöbalken. Den säger att projekt med bästa möjliga teknik och största möjliga samhällsnytta ska prioriteras. Vi hoppades att samhällsnyttan skulle väga tyngre men så blir det inte nu. Vår bedömning var också att exklusivitetsutredningens tydliga linje att uppmuntra samarbete i sådana här situationer skulle spela in mer. Vi lyfte frågan om samarbete första gången 2017,  och har goda erfarenheter av att samarbeta med andra aktörer inom havsbaserad vindkraft.

 

Vad hade hänt om Storgrundet fått tillstånd i Söderhamn och Utposten 2 i Gävle kommun?
- Samhällsnyttan hade blivit större och regionen skulle fått ca 2 TWh mer förnybar el, vilket motsvarar en hel batterifabrik och många arbetstillfällen. Dessutom hade hela havsplanens utpekade område använts. Nu kan delar av området stå outnyttjade, samhället och energiintensiv industrin i Gävleborg går miste om väldigt mycket el.

 

Vad kommer ni att göra nu?
- Vi kommer att analysera domen vidare och fundera på nästa steg är för Utposten 2. Det är viktigt att komma ihåg att vi har två ansökningar i process. Den första ansökan för Utposten 2 avvisades  oväntat i oktober 2022 vilket vi överklagade parallellt med att vi gjorde om samråden och tog fram en ny ansökan. Vår överklagan för den ursprungliga ansökan har prövningstillstånd i högre instans och vi väntar besked inom några dagar. Den nya ansökan för Utposten 2 väntas behandlas av domstolen under hösten. Därför är det väldigt spännande vad som blir nästa steg och vi ser fram emot att arbeta vidare med målet att bidra med havsbaserad vindkraft och vätgas i omställningen till hållbart Sverige.


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin